ELBC

Igénylési tájékoztató

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények előterjesztéséről és teljesítésének rendjéről

Általános információk

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények előterjesztésének és teljesítésének alapvető szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rögzíti.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft-nél (a továbbiakban: ÉLBC Kft.) a közérdekű adat megismerésére irányuló igény az alábbiak szerint terjeszthető elő:

  • írásban az ÉLBC Kft. postai címén: 1751 Budapest, Pf.: 12,
  • elektronikus levél formájában az info@elbc.hu címen,
  • személyesen az ÉLBC Kft. telephelyén (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.) munkaidőben, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig,
  • telefonon a 70/198-0782 telefonszámon munkaidőben, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

 

Az ÉLBC Kft. az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni, ha az adatigénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az ÉLBC Kft. pontosításra hívja fel az adatigénylőt.

Az ÉLBC Kft. a kezelésében lévő közérdekű adat iránti igényt a beérkezését követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül teljesíti.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy teljesítése az ÉLBC Kft. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az adatigénylő másolatot kaphat.

Az adatigénylés teljesítésért az ÉLBC Kft. – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az adatigénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatja.

Az adatigénylőnek a költségtérítés összegéről történő tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia kell arról, igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől a nyilatkozat ÉLBC Kft-hez történő beérkezéséig terjedő idő az adatigénylés teljesítésének határidejébe nem számít bele.

Az ÉLBC Kft. az adatigénylést a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti, ha az adatigénylés teljesítése az ÉLBC Kft. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár vagy a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényel, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja az 5.000,- Ft-ot.

 

Jogorvoslat

 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel fordulhat a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz.

A pert az adatigénylés elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül lehet megindítani.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Ha az adatigénylés elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom Tovább